ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

 

Православна библия. С., 1992.

Свещен Коран. С., 1993.

Георгиева, К. Вера. Мисия – феномен. С., 2004.

Дънов, П. Общи положения при изпълнение на Паневритмията.http://www.beinsadouno.org/old/pan_b_ge.htm

Дюкан, П. Как да отслабнем завинаги. С., 2006.

Евтимов, В. Йога. С., 1992.

Килам, Кр. Петимата тибетци. С. 2010.

Ковачева, Л. Гладът приятел и лекарство. С., 1998.

Коменски, Я. А. Избрани педагогически произведения. С., 1992.

Кришнамурти, Дж. Разпускане на Ордена на Звездата. С., 1929.

Купър, К. Нова аеробика. С., 1986.

Стефанов, Ч. Показаха третото око на Кочовска. В-к 24 часа от 5.04.2004.

Топузов, Ив. Тайните на отслабването. С., 1995.

Топузов, Ив. Спортна медицина и хигиена. Благоевград, 2007.

Тошева, Н. Ванга автентично. С., 2006.

Чернев, Ст., М. Белова, А. Кочетов. Педагогически основи на самовъзпитанието. С., 1988.

За написването на книгата освен цитираните източници е ползвана и много друга литература, която може да се види тук:

http://geopeev.hit.bg/literatura.htm

Tyxo.bg counter e-mail: geopeev@mail.ru