Последна редакция на 21.06.2021 г.

 

Използвана литература

 

Антонова, Л. – Активен живот след смъртта или Самота /за  медиуми, ясновидци и др. верни неща/

Антонова, Неда – Преподобна Стойна /разказано е според въображението на авторката, но е добро/

Везнева, М. – Свръхсетивното познание /за екстрасенсите и случаи с тях, телепатични послания/

Карнеги, Д. – Как да спечелим приятели и да влияем на другите /точни съвети за манипулация/

Кларк, Багрина – Животът е твоя игра /точни истини за света от почитателка на Бялото братство/

Морган, Марло – Заслушани в молитвата на Вселената /измислено пътешествие с аборигенско племе, което знае, че всичко е едно цяло/

Ринпоче, Согиал – Тибетска книга за живота и смъртта /казва много верни неща за живота,

Толе, Екхарт – Нова земя Пробуждане за целта на вашия живот /дава много ценни напътствия/

Хъмфрис, Кр. – Концентрация и медитация /дава ценни напътствия в практически и духовен план/

 

Цитирана литература

 в книгата "Здраве без лекарства"

Православна библия. С., 1992.

Свещен Коран. С., 1993.

Аткинс, Р. Революционна диета за подмладяване. С., 2006.

Ангелов, Ан. Гладувайте правилно. С., 2000.

Батманжелидж, Ф. Водата лекува, лекарствата убиват. С., 2007.

Георгиева, К. Вера. Мисия – феномен. С., 2004.

Гроф, Ст. Приключението да откриеш себе си. С., 2000.

Дарвин, Ч. Произход на видовете. С., 2011.

Докинс, Р. Делюзията бог. С., 2008.

Дънов, П. Книга за здравето. С., 2009.

Дюкан, П. Как да отслабнем завинаги. С., 2001.

Иванова, Л. Истината. С., 2012.

Ковачева, Л. Гладът приятел и лекарство. С., 1998.

Коменски, Я. А. Избрани педагогически произведения. С., 1992.

Купър, К. Нова аеробика. С., 1986.

Прайс, У. Хранене и физическа дегенерация. (Nutrition and Physical Degeneration)

Свиленов, Д., П. Шудер.  Еволюция или сътворение. С., 2006.

Страстман, Р. ДМТ – Молекулата на духа. С., 2004.

Стефанов, Ч. Показаха третото око на Кочовска. В-к 24 часа от 5.04.2004.

Топузов, Ив. Спортна медицина и хигиена. Благоевград, 2007.

Тошева, Н. Ванга автентично. С., 2006.

Хеластейн, М. "Живот без рак": Яжте през ден за по-дълъг живот. В-к 24 часа от 20.10.2015.

Хериът, Дрю.  Тайната 2006. (филм)

Хесе, Х. Сидхарта. С., 2014.

Чернев, Ст., М. Белова, А. Кочетов. Педагогически основи на самовъзпитанието. С., 1988.

Яхя, Х. Еволюционната измама. 2002.

Lustig, R. Fat Chance: Beating the Odds against Sugar, Processed Food, Obesity, and Disease. New York, 2013.

Neel, James V. Physician to the Gene Pool: Genetic Lessons and Other Stories. New York, 1994.

Newberg, A., E. D'Aquili, V. Raus. Why God Won't Go Away: Brain Science and the Biology of Belief. New York, 2002.

Към съдържанието