Последна редакция на 17.01.2023 г.

 

 

 

ДОСТОЙНИ СТАРИНИ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЛИ ОТ КАКВО ЗАВИСИЯТ НАШИТЕ СТАРИНИ

 

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

 

СПОРТЪТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

 

СТРЕСОВИТЕ СИТУАЦИИ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ

 

ЛЕКУВАНЕ

Хипертония

Деменция

Метаболитен синдром

 

ПОСЛЕСЛОВ ИЛИ ПРАВИЛА НА ПЕНСИОНЕРА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ